KASUTUS- JA
PRIVAATSUSTINGIMUSED

 

MTÜ Spordiklubi Corsagym, registrikoodiga 80347309, Võru tn. 79, Tartu, Tartu maakond, 50112 (edaspidi kodulehe haldaja) ja klient, kes täidab MTÜ Spordiklubi Corsagym hallataval kodulehel registreerimise ankeedi, kontakt vormi või VIP laua tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele või vormile oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes.

Üldsätted

Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

Kodulehe haldajal on õigus mistahes ajal teha kodulehe reeglitesse ja pakutavatesse teenustesse muudatusi. Samuti on kodulehe haldajal õigus ühepoolselt muuta kodulehel olevaid tingimusi ilma, et tal oleks kohustus sellest Kliendile kirjalikult e-posti teel teatada.

Teenused ja osaluse registreerimine

Eelnevalt tutvu kindlasti teenuste ja osaluse tingimustega. Pärast oma andmete sisestamist ning ankeedi kinnitamist andmete sisu enam muuta ei saa.

Klient, kes täidab ankeete ja vorme, kohustub sisestama  nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakt telefon, elektronposti aadress, isikukood, makseviis jmt).

Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud osaluse täitmiseks. Kodulehe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

Osalemise tasud ja makseviisid

Kodulehe haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid tasusid.

Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

Osalemise ja teenuste eest tasumiseks on järgmised võimalused:

  • Tasumine pangaülekandega

Osalusest taganemine

Kõikide osalemistel tekkinud probleemid ja küsimused lahendatakse e-posti teel kirjutades meilile gert@corsagym.ee

Privaatsustingimused

MTÜ Spordiklubi CorsaGym on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt on koostatud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad Kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine

Isikuandmed on andmed, mida MTÜ Spordiklubi CorsaGym kogub üksikisikuga ühenduse võtmiseks. Kodulehe  kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks. Andmete kogumine võib toimuda:

  • registreerimise ankeedi täitmisel meie kodulehel
  • kontakt vormi täitmisel
  • teenuste vormide täitmisel

Vastavalt vajadusele võib MTÜ Spordiklubi CorsaGym paluda kodulehe külastajalt selliseid isikuandmeid nagu nimi, aadress, postiindeks, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, isikukood jmt.

Kogutud isikuandmete kasutamine

  • Kogutud isikuandmeid kasutame teenuse pakkumiseks ning Kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.
  • Kodulehe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust.

Isikuandmete kaitse

MTÜ Spordiklubi CorsaGym  rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kliendil on õigus kontrollida teda puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

Turvalisus

Kõiki MTÜ Spordiklubi CorsaGym kodulehe külastamise ja andmete sisetamise käigus teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Kasutamistingimused

Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

Tellimuse või andmete esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Kinnitan, et olen tutvunud kodulehe kasutamis- ja privaatsustingimustega” ja “Annan loa kasutada minu isikuandmeid kodulehel ning olen nõus saama antud tegevusvaldkonnas vajalikku informatsiooni”, kinnitab Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

en_GBEN